Verslag bijeenkomst VNO-NCW Westland-Delfland

Voldoen aan de sterk stijgende vraag naar voedsel is een van de grootste mondiale uitdagingen voor de komende veertig jaar.” Ernst van den Ende van de Wageningen Universiteit gaf zijn visie op de toekomst van de voedselproductie tijdens het Versevent van VNO-NW Westland-Delfland op donderdag 5 september 2013. Hij riep de aanwezige (tuinbouw)ondernemers op hun kansen te pakken.

Interessant? Lees hier het verslag dat ik heb geschreven voor de website van VNO-NCW West.