Groenservice Zuid-Holland (GZH) 2009-2010

Kort nadat ik mijn opdracht binnen de gemeente Zwijndrecht had afgerond, heb ik eind 2009 ruim twee maanden gewerkt aan een specifieke opdracht bij Groenservice Zuid-Holland in Schiedam. Ik vond het uitdagend om kort na mijn werk voor de gemeente Zwijndrecht zo iets totaal anders te doen. Want waar ik in Zwijndrecht vooral mee draaide met de afdeling en elke dag mensen om mij heen had, werkte ik hier geheel zelfstandig aan één specifiek onderwerp, namelijk het veranderen van het huisstijlbeleid. Dat vroeg om andere skills: probleem vaststellen, onderzoek doen, analyseren en uiteindelijk rapporteren.

Door veel mensen binnen de organisatie te interviewen, heb ik geprobeerd snel een helder beeld te krijgen van de problemen rondom het huisstijlbeleid en de mogelijke oplossingen. Mijn bevindingen en aanbevelingen heb ik aangeboden in de vorm van een korte en bondige beleidsnotitie.

Mijn advies heeft ertoe geleid dat voor iedereen duidelijk is geworden waar de kern van het probleem zat wat de huisstijl betrof. Natuurlijk zijn er altijd belangen van politieke of financiële aard die de opvolging van een advies kunnen belemmeren.  Als je die belemmeringen niet onderkent, weet je zeker dat je advies direct in de la wordt gelegd. Ook binnen G.Z-H waren er verschillende visies op de situatie rond het huisstijlbeleid. Door die verschillende visies te benoemen en diverse oplossingen aan te dragen, heb ik G.Z-H de ruimte gegeven om op basis van eigen afwegingen de uiteindelijke oplossing te kiezen voor het probleem.

Ps. Omdat ik wel veel communicatieplannen had geschreven maar nog niet zoveel beleidsnotities, heb ik daar een handig boekje voor gekocht: Schrijven van beleidsnotities van Rinke Berkenbosch en Willem Koetsenruijter. Het heeft me erg geholpen om alle informatie goed te kunnen ordenen en het daadwerkelijke probleem boven water te krijgen. Een aanrader!