Bedrijfsverhaal

Effectieve en authentieke communicatie komt altijd voort uit de missie van een bedrijf.

 Waar staan we voor en gaan we voor? Tegenwoordig wordt de missie steeds vaker verwerkt in een bedrijfsverhaal (corporate story). Een mooi verhaal – liefst met mensen van vlees en bloed – blijft immers beter hangen dan een abstracte missie vol vaktermen. En een mooi verhaal wordt ook vaker doorverteld.

Lees hier mijn eigen bedrijfsverhaal