Project Modernisering Wetboek van Strafvordering

Sinds 1 september 2015 ben ik als communicatieadviseur (0,5 fte) toegevoegd aan het project Modernisering Wetboek van Strafvordering binnen de Nationale Politie. De projectgroep onderzoekt de impact van de voorgenomen wetswijzigingen op het optreden van de politie en brengt hierover advies uit aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wetboek van Strafvordering?
In het Wetboek van Strafvordering staan de regels waaraan de politie, het Openbaar Ministerie (OM), rechters en advocaten zich moeten houden in het strafproces. De procedures uit het Wetboek van Strafvordering sluiten echter niet goed meer aan bij nieuwe technische mogelijkheden (digitalisering) en bij de opkomst van andere soorten criminaliteit zoals cybercrime. Ook duurt het vaak te lang voordat een dader gestraft wordt. Het kabinet wil dit oplossen door het Wetboek van Strafvordering te moderniseren. Bekijk het filmpje van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar in duidelijke taal wordt uitgelegd wat er precies verandert en waarom.

Projectcommunicatie
Binnen het projectteam ben ik verantwoordelijk voor het interne deel van de projectcommunicatie; de communicatie richting leidinggevenden en medewerkers bij de politie. Ons doel is om hen te informeren over de voortgang van het project en voor te bereiden op de veranderingen die gaan plaatsvinden als het wetboek klaar is. Ik richt me daarnaast op de communicatie binnen het projectteam zelf. Hoe houden we elkaar op de hoogte? Hoe delen we successen? Daarvoor organiseren we bijvoorbeeld elke maand een bijeenkomst onder de naam Lessons Learned. Ook ons virtuele kantoor levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Message house
Voor het formuleren van de kernboodschap(pen) hebben mijn collega communicatieadviseur en ik gebruik gemaakt van het message house. Een handig model om de belangrijkste thema’s binnen een project te formuleren én te onderbouwen. Het message house vormt de basis voor de inhoud van alle communicatiemiddelen die we ontwikkelen, zoals nieuwsbrieven, intranetpagina’s en white papers.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Van februari tot november 2014 was ik werkzaam als interim communicatieadviseur bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Mijn opdracht was om de aanwezige adviseurs te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden. Ik heb onder meer nieuwsberichten geschreven voor het intranet en de gemeentepagina’s in de lokale kranten. Daarnaast heb ik beleidsambtenaren geadviseerd over de communicatie rond projecten op het gebied van onderwijs, beheer en onderhoud en woningbouw.

Omgevingscommunicatie
In Hendrik-Ido-Ambacht maakte ik voor het eerst kennis met wat tegenwoordig omgevingscommunicatie wordt genoemd. Daarbij gaat het om het creëren van draagvlak voor een ingreep (een nieuwe weg, een breder kruispunt) in de directe leefomgeving van mensen. Hier betrof het de aanleg van een kunstgrasveld, dichtbij woningen. De bewoners bleken veel last te hebben van de geur die vrijkwam uit het materiaal en maakten zich zorgen over mogelijke schadelijke stoffen. Mijn rol was om de inwoners én de pers zo goed mogelijk te informeren over de feiten en de ontwikkelingen van dit dossier. Daarvoor heb ik onder meer bewonersbijeenkomsten georganiseerd, berichten geschreven en de woordvoering naar de regionale pers verzorgd.